Arhitektka

Maja Rudolf, pooblaščena arhitektka

Oblikovanje arhitekture po meri. Kot projektantka ustvarjam od leta 2000. V tem obdobju je nastalo že preko 60 projektov stanovanjskih stavb večinoma za individualne naročnike.

Vsaka nastala stavba za sebe odraža želje naročnika, čas v katerem je nastajala in  prostorske zahteve same lokacije.

Hiše pišejo svoje zgodbe in sestavljajo mozaik ustvarjanja v mojem življenju.

Za naročnika uredim vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD, načrte za izvedbo PZI, načrte izvedenih del PID za pridobitev uporabnega dovoljenja. Nastopam kot vodja projektov in po želji prevzamem tudi projektantski nadzor. Končni cilj pa je pridobljeno uporabno dovoljenje in zadovoljen naročnik.

IZP, DGD, PZI, PID, INTERIER, CELOSTNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV, STROKOVNO VODENJE PROJEKTOV IN SVETOVANJE