Arhitektka

Maja Rudolf, pooblaščena arhitektka

Oblikovanje arhitekture po meri. Kot projektantka ustvarjam od leta 2000. V tem obdobju je nastalo že preko 50 projektov stanovanjskih stavb večinoma za individualne naročnike.

Vsaka nastala stavba za sebe odraža želje naročnika, čas v katerem je nastajala, prostorske zahteve same lokacije in arhitektovo strokovno vodenje.

Hiše pišejo svoje zgodbe in predstavljajo delček mozaika mojega življenja.

Za naročnika uredim vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD, načrte za izvedbo PZI, načrte izvedenih del PID za pridobitev uporabnega dovoljenja. Nastopam kot vodja projekta in po želji prevzamem tudi projektantski nadzor. Končni cilj pa je pridobljeno uporabno dovoljenje in zadovoljen naročnik.

IZP, DGD, PZI, PID, NAČRTI ZA HIŠE, INTERIER, CELOSTNO OBLIKOVANJE OBJEKTA, STROKOVNO VODENJE PROJEKTOV IN SVETOVANJE